Service

Har ljuset slocknat? Står pumparna still? Driftstopp kommer ofta lika plötsligt som olägligt – och kräver så gott som alltid akuta åtgärder. På Grebo El sätter vi stort värde i att vara tillgängliga och står därför väl rustade för akuta uppdrag. Om något händer kan vi komma med kort varsel.

Vi har totalt 16 servicebilar i tjänst, där varje bil har utrustning för att kunna lösa de vanligast förekommande serviceuppdragen.