Elinstallation

En elinstallation kan se ut på många olika sätt beroende på uppdrag och uppdragsgivare. Vi utför både stora och små installationer i privat så väl som offentlig miljö.

Vår kompetens sträcker sig från konstruktion av ritningar till samtliga traditionella delar inom elinstallation; kraft, uttag, kabelförläggning och belysning. Det innebär att vi kan vara med under hela processen – från idéstadie och projektering till färdig anläggning.

Som kund slipper du mellanhänder och har bara en enda kontaktyta genom hela processen. Det ser vi som en trygghet.