bakgrundsbild

Service

bild

Service när du behöver den

På Grebo El sätter vi stort värde i att vara tillgängliga och står därför väl rustade för serviceuppdrag. Om något händer kan vi komma med kort varsel.

Vi har fler än 20 servicebilar, där varje bil har utrustning för att kunna lösa de vanligast förekommande serviceuppdragen.

Vi hjälper såväl privatkunder som fastighetsägare och industrier och har idag ramavtal med flera kommunala och privata fastighetsbolag och föreningar. Vi hjälper även flera både små och stora byggfirmor med återkommande uppdrag.

Vill du veta mer?

Låt oss ta hand om installationen

Grebo El är din lokala partner inom elteknik. Vi har i dag 27 medarbetare i en platt och flexibel organisation, präglad av snabba beslutsvägar och korta ledtider. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi ta hand om hela processen – från projektering och idé till färdig anläggning. I dag jobbar vi med allt från små projekt med mindre uppdragsgivare, till omfattande uppdrag mot större fastighetsägare och kommun.