bakgrundsbild

Verksamhetspolicy – Kvalitet och miljö

Grebo El skall tillgodose sina kunder med marknadens bästa utbud avseende elinstallationer.

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och att varje nöjd kund kan utgöra en framtida referens.

Tillsammans är vi ett professionellt gäng som levererar med hög kvalité och ett stort personligt engagemang och strävar alltid efter att nå våra uppsatta mål.

Vår verksamhet ska i alla led präglas av våra värdeord, Respekt, Kompetens och Glädje.

Interna och externa krav samt tillämpliga lagar skall följas och vårt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete ska leda till ständiga förbättringar. Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling och förebyggande av förorening.

Vi skall ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav genom att ge god utbildning och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att verksamhetspolicyn följs och att intressenters krav uppföljs.

Inför beslut om investeringar eller andra förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor diskuteras, risker undersökas och konsekvenser bedömas i samverkan med representant för de anställda. Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och därmed minimera risker för både arbetsmiljö och yttre miljö.

 

Ljusa upp tillvaron med rätt utomhusbelysning »

Låt oss ta hand om installationen

Grebo El är din lokala partner inom elteknik. Vi har i dag 27 medarbetare i en platt och flexibel organisation, präglad av snabba beslutsvägar och korta ledtider. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi ta hand om hela processen – från projektering och idé till färdig anläggning. I dag jobbar vi med allt från små projekt med mindre uppdragsgivare, till omfattande uppdrag mot större fastighetsägare och kommun.