bakgrundsbild

Strömmen har gått hemma, vad ska du göra?

All elektronik lägger av och det blir mörkt i hela huset eller lägenheten. Strömmen har gått och du vet inte vad du ska göra åt det. Vi ger dig därför vår enkla guide till hur du hanterar att elen gått.

Hösten nalkas och med det kan vi tänka oss att det kommer en hel del oväder också. Vid vissa strömavbrott är det ju just vädret som ställt till det när till exempel en ledning skadats.

I andra fall är felet lokalt och isolerat till din bostad. Då har en säkring eller jordfelsbrytaren slagit ifrån. Du har en elcentral någonstans hemma hos dig, ibland kallas den för proppskåp eller elskåp, och oavsett slag innehåller den säkringar som finns till för att förhindra överbelastningar. Är felet isolerat till din bostad måste du lokalisera vilken säkring som har slagit ifrån.

Först behöver du veta vilken typ av elcentral du har hemma. Det finns flera olika sorter i olika typer av hus men de två vanligaste är automatsäkringscentraler och äldre proppskåp.

Automatsäkringscentraler har knappar som slår ifrån genom att falla ned om systemet blir överbelastat. Denna typ av central återfinns oftast i nyare och nyligen renoverade bostäder.

Äldre proppskåp brukar man hitta i lite äldre hus och de innehåller proppsäkringar som går sönder om de löser ut, och då måste de bytas ut.

I automatsäkringscentraler är det lätt att se vilken säkring som löst ut då den är i off-läge. I äldre proppskåp är det lite svårare ifall du inte vet ungefär var i bostaden som problemet bör ha kommit från. Du måste dock lokalisera den trasiga säkringen och det kan du till exempel göra genom att se huruvida den lilla metallknappen sticker ut när säkringen gått eller känna genom att säkringen i fråga är varm.

När du lokaliserat vilken säkring som slagit ifrån eller gått sönder ser du till att stänga av de apparater som är kopplade till den felaktiga säkringen. Du ser vilka uttag som är kopplade till vilka genom det schemat som finns någonstans i skåpet. Efter att du stängt av apparaterna byter du antingen ut den felande proppen eller slår tillbaka automatsäkringen till on-läge.

När du gjort det kan du sätta igång apparaterna en efter en för att undvika en ny överbelastning eller upptäcka vilken apparat som det varit fel på.

Har din elcentral en jordfelsbrytare?
Om den har det är det bra. En jordfelsbrytare är nämligen ett komplement till säkringarna i din elcentral.
Testa den minst en gång i månaden genom att trycka på testknappen. Du vet att den funkar om den omedelbart löser ut.

Om jordfelsbrytaren har löst ut utan att du testat den så bör du först testa att slå på den till on-läge. Löser inte jordfelsbrytaren ut då igen hade utlösandet förmodligen att göra med ett tillfälligt fel.

Om den löser ut igen finns ett bestående fel och då kan du behöva ta reda på varifrån felet härstammar. Det gör du genom att slå av samtliga dvärgbrytare och sedan sätta igång dem igen, en och en, tills jordfelsbrytaren löser ut igen. Om du lokaliserat vilken det kommer från börjar du med att dra ut samtliga stickproppar som är kopplade till den gruppen och sedan sätta i dem igen en efter en tills jordfelsbrytaren löser ut igen.

Kan du inte lokalisera felet till en specifik stickpropp eller apparat måste du kontakta en elektriker, för då sitter mest troligt felet mellan apparaten och elcentralen och då måste det avhjälpas av en fackman.

 

Snabba tips:

  • Ta för vana att alltid förvara en ficklampa i närheten av elcentralen. Är det mörkt är det svårt att se vilken säkring som löst ut.
  • Undvik att öppna kylskåp och frys under tiden som strömmen är borta. De båda håller kylan bättre ifall de får vara stängda så mycket som möjligt.
  • Är strömmen borta ett tag och det inte är ett lokalt fel utan ett större fel som drabbat flera hushåll är det viktigt att bidra till att inte överbelasta elnätet igen när strömmen kommer tillbaka. Dra därför ur en del apparater i sådana fall.
  • Om strömavbrottet har med elnätet att göra och alltså inte är lokalt har du rätt till ersättning från din nätägare om det går mer än tolv timmar utan att du har ström. Kontakta i så fall din elnätsleverantör.

 

Belysningstips till höstmörkret »

Låt oss ta hand om installationen

Grebo El är din lokala partner inom elteknik. Vi har i dag 27 medarbetare i en platt och flexibel organisation, präglad av snabba beslutsvägar och korta ledtider. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi ta hand om hela processen – från projektering och idé till färdig anläggning. I dag jobbar vi med allt från små projekt med mindre uppdragsgivare, till omfattande uppdrag mot större fastighetsägare och kommun.