bakgrundsbild

Grön el för en bättre framtid

Greta Thunberg är ett namn som blivit bekant för många vid det här laget. Hon är 16-åringen som fick hela världen att ryckas med när hon tog steget in i klimatpolitiken. Thunberg engagerar sig både i klimatstrejker och har deltagit på FN:s klimattoppmöte. Hösten 2018 startade Greta initiativet ”Skolstrejk för klimatet” genom att skolstrejka utanför Sveriges riksdag.

Hennes stora engagemang har fått stor spridning och uppmärksammas över hela världen. Greta Thunberg vill få världens ledare att ta sitt ansvar för en hållbar klimatpolitik, och uppmanar alla att ta fighten för att klimatkrisen ska tas på allvar. Men hur kan man som privatperson bidra till ett bättre klimat?

Att tänka och leva mer klimatsmart gynnar både plånboken och framtiden. Se över energiåtgången, göra sig av med energislukande apparater, byta till energisnålare ljuskällor och kanske tilläggsisolera huset är alla bra alternativ för att bidra till ett bättre klimat. Men om man vill bidra ännu mer då?

Då kan man använda sig av grön el! Många elbolag erbjuder el som enbart är producerad av vind- och vattenkraft eller via solceller. I många fall går det välja exakt vilken form av el man vill ha. Att producera sin egen el är också ett alternativ, men ett än så länge ganska dyrt sådant. Att välja el och energi som är förnybar är en bra grej för att slita mindre på moder jord, och för att bidra till att vårt klimat utvecklas åt rätt håll.

Enligt lag ska all el ursprungsmärkas. Elleverantören har i ansvar att visa vartifrån elen kommer, och vilken miljöpåverkan som orsakats vid framställningen. Dem flesta elleverantörer delar in den förnybara elen i två kategorier:

Ursprungsmärkt förnybar el: Den vanligaste kategorin av förnybar el på marknaden. Här hittar man benämningar som “ren el”, ”grön el” eller ”miljövänlig el”. Någon opartisk granskning av den här elen finns dock inte, så elleverantören väljer själv vad elen kallas.

Bra Miljöval-märkt el: Sveriges enda oberoende märkning för el. Till skillnad från ursprungsmärkt förnybar el, så ställer Bra Miljöval också hårda krav på elproducenterna. Hänsyn måste tas till biologisk mångfald, och lokala ekosystem.

Vi på Grebo El hjälper dig få koll på elkonsumtionen, och kan visa hur du följer Gretas fotspår i kampen för ett bättre klimat. Hör av dig, så berättar vi mer!

 

El för dummies del 2 »

Låt oss ta hand om installationen

Grebo El är din lokala partner inom elteknik. Vi har i dag 27 medarbetare i en platt och flexibel organisation, präglad av snabba beslutsvägar och korta ledtider. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi ta hand om hela processen – från projektering och idé till färdig anläggning. I dag jobbar vi med allt från små projekt med mindre uppdragsgivare, till omfattande uppdrag mot större fastighetsägare och kommun.