bakgrundsbild

El för dummies del 2

Det här med el eller elektricitet kan vara en riktig djungel för någon som inte dagligen arbetar med det. Vi vet det. Därför har vi sammanställt en begreppslista som kan vara bra att ha den dagen du har en elektriker där hemma som pratar om begrepp som låter som rena grekiskan för dig eftersom att du inte kommer ihåg speciellt mycket från fysiken på högstadiet. Vi ger dig El för dummies i två delar.

Del 1 hittar du här. Där reder vi ut vilka mätvärden man kan mäta el och ström i och vad de egentligen innebär.

Jordade och ojordade uttag
Huruvida ett uttag är jordat eller ojordat har du säkert hört diskuteras många gånger. Du kanske vet att en sorts stickkontakt går att använda i det ena sortens uttag men inte tvärtom, nu ska vi förklara varför.

Ett vägguttag är via ledningar kopplade till husets gruppcentral. Gruppcentralen (eller elskåpet, säkringsskåpet, proppskåpet eller elcentralen – kärt barn har många namn) ser till att elen i huset fungerar som den ska.

Skillnaden på jordade och ojordade uttag är att de är kopplade på olika sätt. Jordade uttag används ofta i kök, badrum och andra platser där fukt kan finnas eftersom att de är säkrare än ojordade uttag. Jordade och ojordade uttag får aldrig blandas i samma rum.

Bor du i ett nyare hus kan du nästan vara säker på att dina uttag alla är jordade då de enligt en lag som trädde i kraft 1994 ska vara det.

Jordfelsbrytare
En jordfelsbrytare fungerar som ett komplement till säkringarna i en elcentral. Jordfelsbrytarens uppgift är att hålla ordning på att strömmen som går genom ledningarna är jämn, det vill säga inte läcker ut någonstans. En säkring bryter ifall strömmen blir för hög och det riskeras överhettade ledningar eller till och med brand men inte om det blir skillnad i ledningarna. Jordfelsbrytare bryter strömmen om det försvinner ström, till exempel genom någons kropp genom att en apparats skyddshölje skadats och personen tar i föremålet. Det innebär att en jordfelsbrytare ofta räddar liv.

Har jordfelsbrytaren löst ut? Antagligen är hela din bostad då strömlös men det är ingen fara. Förmodligen har en apparat gått sönder. Testa vilken som felar med hjälp av vår guide ”Strömmen har gått hemma. Vad ska du göra?”.

 

El för dummies, del 1 »

Låt oss ta hand om installationen

Grebo El är din lokala partner inom elteknik. Vi har i dag 27 medarbetare i en platt och flexibel organisation, präglad av snabba beslutsvägar och korta ledtider. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi ta hand om hela processen – från projektering och idé till färdig anläggning. I dag jobbar vi med allt från små projekt med mindre uppdragsgivare, till omfattande uppdrag mot större fastighetsägare och kommun.