bakgrundsbild

Välkommen till Grebo EL

Grebo EL Ab förvärvar Larm och Tele Funktion

 

Johan Spetz VD Grebo El:

Larm och Tele Funktion har lång erfarenhet av säkerhetsinstallationer och
blir ett bra komplement i erbjudandet till våra kunder.

Med förvärvet blir vi mer heltäckande och ökar vår servicegrad ytterligare
till såväl nya som befintliga kunder.

 

Torbjörn Hallberg VD Larm & Tele Funktion i Linköping AB:

Samgåendet med Grebo El är mycket positivt och ger oss möjlighet att utveckla verksamheten i framtiden!

bild

Låt oss ta hand om installationen

Grebo EL är din lokala partner inom elteknik. Vi har i dag 38 medarbetare i en platt och flexibel organisation, präglad av snabba beslutsvägar och korta ledtider. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi ta hand om hela processen – från projektering och idé till färdig anläggning. I dag jobbar vi med allt från små projekt med mindre uppdragsgivare, till omfattande uppdrag mot större fastighetsägare och kommun.

Kvalitets- och miljöledningssystem

Grebo EL AB är certifierade inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001. För oss handlar det om att ha ordning och reda och att alltid sträva efter att utvecklas, för vår personal, för dig som kund och för vår miljö.

Vi jobbar med ständiga förbättringar och ser till att vår personal får utbildning som krävs för att vi ska ha säkra, hållbara arbetsplatser.