Låt oss ta hand om installationen

Grebo El är din lokala partner inom elteknik. Vi har i dag 21 medarbetare i en platt och flexibel organisation, präglad av snabba beslutsvägar och korta ledtider. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi ta hand om hela processen – från projektering och idé till färdig anläggning. I dag jobbar vi med allt från små projekt med mindre uppdragsgivare, till omfattande uppdrag mot större fastighetsägare och kommun.

Nyheter

Referenser

Här hittar du oss